NYSE:KOS   Kosmos Energy Ltd
TAsse avec anse + exces

Commentaires