QUANGJP

À propos de moi tôi sống ở nhật 6 năm và đã từng học khóa đào tạo về forex của nhiều chuyên giá nhật bản. tôi đã giao dịch được 6 và đang làm chuyên gia tài chính tại VFI số quỹ tôi đang quản lý quỹ lên tới 30k usd nước ngoài.
Rejoint
Aucune idée ici, mais il existe des idées sur d'autres versions régionales de TradingView
Dernière visite
2
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
1
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
3
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
En ligne
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
1
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite HÀ NỘI
520
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Dernière visite
56
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
DXY
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Type
Accès au script
Vie privée