VictorHua

À propos de moi Xin chào, tôi là một nhà phân tích kỹ thuật với Elliott Wave Theory, tôi đã có hơn 4 năm giao dịch với thị trường, trang cá nhân tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin về kịch bản Elliott Wave và thông tin từ hành động giá. Hãy theo dõi tôi bạn nhé!
Rejoint
Aucune idée ici, mais il existe des idées sur d'autres versions régionales de TradingView
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
2
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
1000 PIP/Month
2
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
0
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
hanoi
1
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
3328
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
7936
0
0
Message Suivre Suivi(e) Ne plus suivre
Ce membre ne suit aucun symbole
Type
Accès au script
Vie privée