Zilly60

Wolfe wave CRV Short + OB + Wyckoff distrib

Short
BINANCE:CRVUSDT.P   CRV / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Wolfe wave CRV Short + OB + Wyckoff distrib


blablbaleblzblebazleblzabelzabelazblebzaleblazbl
voila