Benrahal

ANALYSE ILIAD

Long
EURONEXT:ILD   ILIAD
ACHAT :150
VENTE : 290

HORIZON 12-24 MOIS


EURONEXT:ILD

Commentaires