Spécialités médicales (Industrie)

31
Actions
341.460B
Capitalisation boursière
227.980K
Volume
−0.10%
Variation
−1.54%
Perf Mois
−14.73%
Perf An
+3.08%
Performance du début de l'année à ce jour
Ticker
Prix
Variation % 1J
Variation 1J
Note technique 1J
Volume 1J
Volume * Prix 1J
Capitalisation boursière
P/E
(TTM)
Bénéfice par action
(TTM)
Employés
1RUMEDARTIS HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,2069.304 CHF−9.05%−6.894 CHF10693838.259M CHF−0.49 CHF
2U3ALCON AG NAMENS-AKTIEN SF -,0460.502 CHF1.23%0.735 CHF
Vendre
402.42K30.642B CHF93.430.64 CHF25.178K
6MDMEDACTA GROUP SA99.966 CHF−3.51%−3.641 CHF
Acheter
10610.596K1.96B CHF44.452.33 CHF1.537K
AFXCARL ZEISS MEDITEC AG - BR INHABER-AKTIEN O.N.131.970 CHF−3.65%−5.006 CHF
Vendre
303.959K11.981B CHF41.983.18 CHF4.224K
ALCALCON N
62.12 CHF1.30%0.80 CHF
Vendre
1.145M71.102M30.642B CHF95.860.64 CHF25.178K
CLTNCOLTENE N
72.4 CHF1.12%0.8 CHF
Vendre
2.661K192.656K427.846M CHF16.464.35 CHF1.221K
COTNCOMET N
230.0 CHF0.44%1.0 CHF
Acheter
16.92K3.892M1.78B CHF22.7910.05 CHF1.763K
DC4DEXCOM INC REGISTERED SHARES DL -,001106.878 CHF1.09%1.150 CHF909.619K42.125B CHF137.280.81 CHF7.6K
EZP1COMET HOLDING AG-REG232.048 CHF0.89%2.038 CHF
Strong Buy
122.785K1.78B CHF22.8910.05 CHF1.763K
FREFRESENIUS SE & CO KGAA INHABER-AKTIEN O.N.23.511 CHF1.02%0.237 CHF
Vendre
1503.527K13.237B CHF9.502.43 CHF
FREFRESENIUS
53.04 CHF0.00%0.00 CHF
Vendre
923K48.965M13.237B CHF21.692.43 CHF
L0TGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHARES O.N.69.504 CHF−2.45%−1.742 CHF83357.897K31.749B CHF50K
M3ZCOLTENE HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,171.721 CHF−1.69%−1.231 CHF
Vendre
2143427.846M CHF16.774.35 CHF1.221K
MEDMEDARTIS N
69.6 CHF−1.56%−1.1 CHF
Vendre
1.321K91.942K838.259M CHF−0.49 CHF
MEDXMEDMIX N
17.57 CHF0.23%0.04 CHF
Vendre
33.732K592.671K723.329M CHF62.210.28 CHF2.067K
METNMETALL ZUG AG
1900 CHF−0.26%−5 CHF
Vendre
7391.404M853.954M CHF6.57289.96 CHF2.317K
MOVEMEDACTA GROUP N
99.5 CHF1.53%1.5 CHF
Vendre
8.653K860.974K1.96B CHF42.042.33 CHF1.537K
NDH1METALL ZUG AG-SHS B-REG NAMENS-AKTIEN B SF 251881.610 CHF−6.53%−131.410 CHF23.763K853.954M CHF6.94289.96 CHF2.317K
PHBNSONOVA HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,05245.515 CHF1.06%2.580 CHF
Acheter
124614.373B CHF23.2010.54 CHF16.733K
PHIROYAL PHILIPS
42.700 CHF0.00%0.000 CHF
Acheter
1.896M80.975M13.157B CHF−1.81 CHF77.233K
QIAQIAGEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,0141.310 CHF−9.82%−4.500 CHF702.892K9.709B CHF27.221.73 CHF6.178K
QS51STRAUMANN HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,01127.010 CHF0.79%0.994 CHF
Acheter
225419.954B CHF46.282.73 CHF10.478K
SKANSKAN N
69.5 CHF−1.42%−1.0 CHF
Acheter
2.443K169.789K1.585B CHF
SOONSONOVA N
245.0 CHF0.70%1.7 CHF
Acheter
111.32K27.273M14.373B CHF23.2310.54 CHF16.733K
STMNSTRAUMANN N
126.80 CHF1.32%1.65 CHF
Acheter
187.143K23.73M19.954B CHF45.962.73 CHF10.478K
TECNTECAN GROUP AG N
394.8 CHF−1.15%−4.6 CHF
Acheter
24.096K9.513M5.084B CHF42.179.53 CHF3.531K
TENTECAN GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10395.989 CHF2.19%8.486 CHF
Acheter
27925.084B CHF40.919.53 CHF3.531K
VBSNIVF HARTMANN N
118.0 CHF−1.67%−2.0 CHF
Acheter
404.72K284.957M CHF25.384.73 CHF316
YPSNYPSOMED HLDG
182.6 CHF0.22%0.4 CHF
Vendre
13.557K2.476M2.483B CHF75.012.43 CHF1.831K
ZBHZIMMER HLD
114 CHF0.00%0 CHF
Neutre
809.12K24.682B CHF111.541.02 CHF18K
ZIMZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 115.645 CHF−0.39%−0.449 CHF
Acheter
222.544K24.682B CHF113.471.02 CHF18K